สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
 
   นายวิวัฒน์ มั่นหมาย กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด(ส.ส.ค.) ในนามสมาคม ส.ส.ค.สุรินทร์ วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพส
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

นายวิวัฒน์ มั่นหมาย

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด(ส.ส.ค.) ในนามสมาคม ส.ส.ค.สุรินทร์ วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางพรมมี บูรณ์เจริญ สมาชิก ส.ส.ค. ประเภท ค. ณ ที่บ้านอาแวะ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด (ส.ส.ค.สุรินทร์) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์มา ณ โอกาสนี้


ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
บันทึกโดย : เจ้าหน้าที่
วันที่ : 29 กรกฏาคม 2566
Untitled Document
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
โทร: 044-513220 Email: ssksurin@gmail.comลิขสิทธิ์© 2023 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com