สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
 
   นางสาวสุดาภรณ์ ซ้อนศรี ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของ นางประสพ ศานติโสภณ สมาชิกประเภท ก สังกัดหน่วยบำนาญเมือง สมาคมฌ
 วันนที่ 31 ตุลาคม 2566

นางสาวสุดาภรณ์ ซ้อนศรี ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของ นางประสพ ศานติโสภณ สมาชิกประเภท ก สังกัดหน่วยบำนาญเมือง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด (ส.ส.ค.สุรินทร์) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์มา ณ โอกาสนี้

บันทึกโดย : เจ้าหน้าที่
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
Untitled Document
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
โทร: 044-513220 Email: ssksurin@gmail.comลิขสิทธิ์© 2023 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com