สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
 
รายการหักเงินสงเคราะห์ ส.ส.ค.รายเดือน ปี 2566 (ยอดจำนวนรอคิวยกมาจากปี 2565) จำนวน 238 ราย
'
เดือน - ปี พ.ศ.อัตราเรียกเก็บค่าสงเคราะห์ศพหมายเหตุ
ประเภท กประเภท ข,ค,ง,จ
มกราคม - 2566750 (655+50)650 (600+50)

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 11 ราย
 -เก็บค่าบำรุงรายปี 50 บาท

กุมภาพันธ์ - 2566655 (600+55)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 11 ราย

มีนาคม - 2566640 (600+40)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 8 ราย

เมษายน - 2566665 (600+45+20)620

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 9 ราย
 -เก็บสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม 20 บาท

พฤษภาคม - 2566675 (600+55+20)620

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 11 ราย
 -เก็บสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม 20 บาท

มิถุนายน - 2566665 (600+45+20)620

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 9 ราย
 -เก็บสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม 20 บาท

กรกฎาคม - 2566675 (600+55+20)620

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 11 ราย
 -เก็บสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม 20 บาท

สิงหาคม - 2566670 (600+50+20)620

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  10 ราย
 -เก็บสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม 20 บาท

กันยายน - 2566690 (600+90)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  18 ราย

ตุลาคม - 2566630 (600+30)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  6 ราย

พฤศจิกายน - 2566640 (600+40)600
ธันวาคม - 2566640 (600+40)600
Untitled Document
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
โทร: 044-513220 Email: ssksurin@gmail.comลิขสิทธิ์© 2023 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com