สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
 
รายการหักเงินสงเคราะห์ ส.ส.ค.รายเดือน ปี 2566 (ยอดจำนวนรอคิวยกมาจากปี 2565) จำนวน 238 ราย
'
เดือน - ปี พ.ศ.อัตราเรียกเก็บค่าสงเคราะห์ศพหมายเหตุ
ประเภท กประเภท ข,ค,ง,จ
มกราคม - 2567730 (600+80+50)650 (600+50)

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 16 ราย
 -เก็บค่าบำรุงรายปี 50 บาท

กุมภาพันธ์ - 2567670 (600+70)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 14 ราย

มีนาคม - 2567660 (600+60)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 12 ราย

เมษายน - 2567665 (600+65)600

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 13 ราย

พฤษภาคม - 2567725 (675+50)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 10 ราย

มติคณะกรรมการชุดที่ 17 เก็บเดือนละ 45 ราย

มิถุนายน - 2567750 (675+75)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 15 ราย

กรกฎาคม - 2567745 (675+70)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว) 14 ราย

สิงหาคม - 2567750 (675+75)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  15 ราย

กันยายน - 2567735 (675+60)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  12 ราย

ตุลาคม - 2567730 (675+55)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  11 ราย

พฤศจิกายน - 2567725 (675+50)675

 -เก็บประเภท ก (เจ้าตัว)  10 ราย

ธันวาคม - 2567
Untitled Document
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
โทร: 044-513220 Email: ssksurin@gmail.comลิขสิทธิ์© 2023 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com